Contact

De organisatie van onze vereniging is samengesteld uit het bestuur, dat ondersteund wordt door diverse coƶrdinatoren en commissies.

Bestuur

Voorzitter

voorzitter@bcrianto.nl

Secretaris

Paula Boosman
secretaris@bcrianto.nl

Penningmeester

Astrid van der Vegt
penningmeester@bcrianto.nl

Jeugdcoƶrdinator

Peter Meint Heida
jeugd@bcrianto.nl

PR

default-avatar

Tonnis

pr@bcrianto.nl

TC

default-avatar

Raymond Hartman
tc@bcrianto.nl

Competitieleider

Peter Meint Heida
competitieleider@bcrianto.nl

Technische Commissie

default-avatar

Laura Ootes

default-avatar

Peter Meint Heida

default-avatar

Raymond Hartman

default-avatar

Saskia Rispens

PR-Commissie

default-avatar

Antoine Pekel

default-avatar

default-avatar