Contact

De organisatie van onze vereniging is samengesteld uit het bestuur, dat ondersteund wordt door diverse coördinatoren en commissies.

Bestuur

Voorzitter

Thomas van Dongeren
voorzitter@bcrianto.nl
06 – 54 92 81 70

Secretaris

Paula Boosman
secretaris@bcrianto.nl

Penningmeester

Astrid van der Vegt
penningmeester@bcrianto.nl

Jeugdcoördinator

Thijs van der Werf
jeugd@bcrianto.nl

PR

Jeroen Oostendorp
pr@bcrianto.nl

Competitieleiders

Peter Meint Heida
competitieleider@bcrianto.nl

Technische Commissie

default-avatar

Marco Pol

default-avatar

Antoine Pekel