lidmaatschap

Onze contributie

Wil jij lid worden van onze vereniging? Vul dan het inschrijfformulier online in! Junioren en senioren hebben een eigen inschrijfformulier. Voor vragen over de inschrijving kan je terecht bij secretaris@bcrianto.nl.

junioren (<18jr)

11.05
per maand (afschrijving per kwartaal €33,15)
  • Training en vrij spelen op woensdagavond
  • Regiocompetitie
  • Training op maandagavond
  • Inclusief bondscontributie
inschrijfformulier

Senioren (>18jr)

21.25
per maand (afschrijving per kwartaal €63,75)
  • Vrij spelen op woensdagavond
  • Training en vrij spelen op maandagavond
  • Bonds- en regiocompetitie
  • Inclusief bondscontributie
inschrijfformulier

Bankrelatie:
ING Rekeningnummer: NL27 INGB 0003268628
t.n.v. Badmintonclub Rianto te Zutphen

Non-actief Regeling

Leden die door omstandigheden, zoals zwangerschap, verblijf buitenland, langdurige blessure of ziekte niet in de gelegenheid zijn om gebruik te maken van de speel accommodatie en/of trainingen kunnen tijdelijk vermindering van verenigingscontributie krijgen. De regeling gaat in minimaal 6 weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek bij het bestuur, op de eerste van de kalendermaand. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht. Men blijft gedurende de non-actief periode lid van Badminton Nederland en is derhalve de geldende bondscontributie verschuldigd. De verenigingscontributie bedraagt dan 50% van de voor het betreffende lid geldende contributie.

Opzeggen

De contributiebetaling van BC Rianto gaat per kwartaal, ook in de zomervakantie wordt contributie geïncasseerd. Het opzeggen van het lidmaatschap kan per einde kalenderkwartaal minimaal één maand voordat het volgende kwartaal begint. Stuur je opzegging schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat. Binnen 3 weken ontvang je een bevestiging.

E-mailadres: secretaris@bcrianto.nl
Adres secretariaat: Braamkamp 531, 7206 JB Zutphen

Bij opzegging na 30 november is de gehele bondscontributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd.