Jeugdtraining

Jong geleerd is....

De jeugd van BC Rianto traint op maandag- en woensdagavond. De training op maandagavond is speciaal voor competitie spelende jeugd en reserves. Op woensdagavond is er training voor alle jeugd, jong en oud, recreatief en competitie spelend.

  • Maandag 19:00u – 20:00u sporthal De Mene (voor competitiespelende jeugdspelers)
  • Woensdag 18:30u – 20:00u de Hanzehal (voor alle jeugdspelers)

De trainingen bestaan altijd uit een warming-up, oefeningen en wedstrijden. Bij deze wedstrijden worden aanwijzingen gegeven. Tijdens de oefeningen in de training is er aandacht voor fysiek, techniek en tactiek. Bij de training proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau en de belevingswereld van het individuele kind.

Om de grote groep jeugdspelers zo goed mogelijk te begeleiden maken we gebruik van extra begeleiders. Op deze manier kunnen we de groep verdelen en ieder kind voldoende aandacht geven. 

Kun je door omstandigheden een keer niet komen trainen meld je dan hier af via: jeugd@bcrianto.nl Vergeet niet je naam door te geven.