Lidmaatschap

Wil jij lid worden van onze vereniging? Dat kan op twee manieren. Download dan hier het inschrijfformulier en print ‘m vast uit! Je kan natuurlijk ook gewoon ter plekke in de hal een inschrijfformulier krijgen. Een ingevuld exemplaar kan je vervolgens inleveren bij de secretaris secretaris@bcrianto.nl.

Contributie

Senioren
per maand
€ 21,25
Afschrijving per kwartaal (€ 63,75)
Vrijspelen op woensdagavond
Training en vrijspelen op maandagavond
Bonds- en regiocompetitie
Inclusief bondscontributie
Inschrijven
Junioren
per maand
€ 11,05
Afschrijving per kwartaal (€ 33,05)
Training & vrijspelen op woensdagavond
Regiocompetitie
 Inclusief bondscontributie
Inschrijven

Inschrijfgeld:
Eenmalig voor junioren EUR 10,– en voor senioren EUR 20,–.

Bankrelatie:
ING Rekeningnummer: NL27 INGB 0003268628
t.n.v. Badmintonclub Rianto te Zutphen

Non-actief Regeling

Leden die door omstandigheden, zoals zwangerschap, verblijf buitenland, langdurige blessure of ziekte niet in de gelegenheid zijn om gebruik te maken van de speel accommodatie en/of trainingen kunnen tijdelijk vermindering van verenigingscontributie krijgen. De regeling gaat in minimaal 6 weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek bij het bestuur, op de eerste van de kalendermaand. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht. Men blijft gedurende de non-actief periode lid van Badminton Nederland en is derhalve de geldende bondscontributie verschuldigd. De verenigingscontributie bedraagt dan 50% van de voor het betreffende lid geldende contributie.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan per einde kalenderkwartaal met een minimumtermijn van één volle kalendermaand schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat.

E-mailadres: secretaris@bcrianto.nl
Adres secretariaat: Barmelskamp 16, 7205 GJ Zutphen

Bij opzegging na 30 november is de gehele bondscontributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd